6В07207 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы»

Шифр – мамандықтың атауы:

6В07207 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы»

Мамандануы – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

Дәрежесі – 6В07207 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры;

Бакалаврдың кәсіби қызмет саласы:

тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдері мен бұйымдарының технологиясы, дизайны және сапасын бағалау саласындағы өндірістік-техникалық, ұйымдастырушылық-басқарушылық, жобалау қызметі.

Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары:

  • тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндірудің технологиялық процестері;
  • өндірістік зертханалардағы тәжірибелік жұмыстар;
  • жеңіл және тоқыма бұйымдарын стандарттау және сертификаттау зертханаларында сынақ әдістері.

Түлектердің кәсіби қызмет орны:

  • тоқыма және жеңіл өнеркәсіп, шағын және орта бизнес кәсіпорындарының инженер-технологы, шебері;
  • өндірістік зертханаларда инженер-лаборант;
  • жеңіл және тоқыма өнеркәсібі өнімдерін стандарттау және сертификаттау орталықтарының маманы;
  • тоқыма және жеңіл өнеркәсіп, шағын және орта бизнес кәсіпорындарының дизайнері.

Оқу мерзімі:

күндізгі – 4 жыл,

Бастапқы таңдау пәні:

математика, физика

 

Модульдік білім беру бағдарламасы