6В11102 – Мәдени – тынығу жұмысы

Шифр-мамандықтың атауы:

6В11102 – Мәдени – тынығу жұмысы

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл, 3 жыл

Берілетін дәреже:

6В11102 – «Мәдени – тынығу жұмысы» ББ бойынша мәдени – тынығу жұмысының бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

Қызмет көрсету

Кәсіби қызметінің нысандары:

  • Мәдени – демалыс қызметі ұйымдары;
  • Клуб мекемелері, мәдениет үйлері, халық шығармашылық үйлері;
  • Шығармашылық орталықтары;
  • Мектептен тыс білім беретін ұйымдар;
  • Мәдени – ағарту ұйымдары;
  • Мәдени – тынығу мекемелері

Кәсіби қызметінің пәні:

  • үздіксіз және қосымша білім беру жүйесіндегі мәдени – тынығу қызметі;
  • шығармашылық ұжымды ұйымдастыру және басқару.

Тәжірибе базалары:

  • Геолог мәдениет үйі
  • Облыстық халық шығармашылық үйі.

Модульдік білім беру бағдарламасы