6В02102 – Дизайн

Шифр – мамандықтың атауы:

6В02102 – Дизайн

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

2017 жылдың қазан айында «Аккредеттеудің және рейтінгтің тәуелсіз Агентігі» коммерциялық емес мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру қорытындысы бойынша мамандандырылған аккредиттеуден 5 жылға сәтті өтті

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 5 жыл, 3 жыл

Берілетін дәреже:

6В02102 – Дизайн мамандығы бойынша өнер бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

6В02102 – Дизайн мамандығы бойынша жоғары базалық білім алған мамандар сәулет өнерінің үзінділерін, экспозицияларды, ішкі көріністерді, өндірістік және тұрмыстық заттарды, сырттай бейнелеу коммуникациясы, жарнамаларды жобалауға және көркемдеу жұмыстарын орындауға мамандалады. Мамандықтары бойынша сәйкес келетін шығармашылық жобалау кәсіпорындарында жұмыс істеуге дайындалады.

Кәсіби қызметінің нысандары:

  • Сәулеттік дизайн: қалалық, ауылдық, парк ансамблдері, кіші сәулеттік формалар, абаттандыру мен көгалдандыру элементтері, визуалды коммуникациялар, экспозиция кеңістіктері, қалалық ортадағы құрал – жабдық пен жиһаз, тұрғын және қоғамдық ғимараттардығ ішкі кеңістігі, қоғамдық бағаттағы жер асты құрылымдар, әбзелдер, интерьердегі құрал – жабдық пен жиһаз, көрме және сауда композициясы, экстерьер мен интерьердегі монументалды – сәндік элементтер мен қолданбалы – сәндік заттар, интерьердегі визуалды композицялар.
  • Графикалық дизайн: графикалық символдар, тауар белгілері, фирмалық стильдер, визуалды коммуникация жүйесі, иллюстрациялар, кітап безендіру, қораптау, жарнама, әлеуметтік жарнама, БАК-тың электронды және баспа құралдары үшін жарнама, сыртқы жарнама, транзиттік жарнама.
  • Костюм дизайны: күнделікті және арнайы киім модельдеуі, тігін өнімдерінің ансамбльдері, аксессуарлар, тоқыма, театр костюмы – болып табылады.

Кәсіби қызметінің пәні:

6В02102 «Дизайн» мамандығы бойынша пәндер төмендегідей:

  • Сәулеттік ортадағы дизайн, ішкі көрініс дизайны, ланшафтық дизайн, монументті-безендіру өнері;
  • Жаранама дизайны, полиграфия дизайны, графика тілі және сырт көрініс мәдениеті, безендіру өнері және фотографика;
  • Киім дизайны, жиһаз дизайны, техникалық дизайн және безендіру – қолданбалы өнер.

Кәсіби қызметінің түрлері:

6В02102-Дизайн мамандығы бойынша бакалавриат кәсіби қызметтің төмендегідей түрлерін орындайды:

  • жобалау конструкторлық (дизайнер маманның жетекшілігімен); концепция, жобалар, макеттер, ансамбль жаңа нысандар модельдері, өнемдер мен бұйымдар ізденістері кіреді;
  • ұйымдастыру – басқару: кәсіби компьютерлік бағдарламасының жобалау қызметін үйымдастыру мен басқару саласын қарастыру; бәсекелестік пен бизнес жағдайында кәсіпкерлік пен қаржы қызметіндегі формаларды, принциптері мен стратегиясын зерттеу;
  • ғылыми – педагогикалық: ғылыми және білім беру ұжымдардағы жұмыстар кіреді.

Практика базалары: