«Көркем еңбек және дизайн» кафедрасы – Материалдық-техникалық база

«Көркем еңбек және дизайн» кафедрасы


Кафедра тарихы
Оқу және ғылыми қызметі
Материалдық-техникалық база
Жетістіктер
Біздің түлектер және жұмысқа орналасуы


Материалдық-техникалық база

5В010700-Бейнелеу өнері және сызу мамандығы және 5В012000-Кәсіптік оқыту мамандықтары бойынша оқыту және студенттердің шеберліктерін жетілдіруге оқу кабинеттері және заманауи талаптарға сәйкес шеберханалар, компьютерлік классымыз бар.

3D модельдеуді оқыту зертханасы

№3 Мүсін шеберханасы

«Тігін материалдарын өңдеу» оқу шеберханасы

«Қолөнер» оқу шеберханасы

№1 компьютерлік класс

№ 201в «Көркем шығармашылық» кабинеті

№ 201а«Сәндік қолданбалы қолөнер»  кабинеті

№218 «Живопись» оқу шеберханасы

«Сурет» оқу шеберханасы

Тәжірибелі оқытушылар жетекшілігімен қазіргі таңда графикалық дизайн бойынша  Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Dezign сияқты заманауи бағдарламаларды графикалық суреттерді жасау және өңдеу үшін жіті игеруін талап етеді.

Графикалық дизайн сурет,шрифт, түстану негіздерінің композициясын, бейнелеу өнерінің тарихын, психологиямен жарнама негіздерін, креативті басқару мүмкіндігін білуін болжайды.

115 кабинет, 104 кабинет

IT кабинет 219 аудитория

Компьютерлік класс 107 аудитория

3D зертханасы

Лазерлік станок

Тігін аудиториясы

№ 201а«Сәндік қолданбалы қолөнер»  кабинеті

 


Кафедра тарихы
Оқу және ғылыми қызметі
Материалдық-техникалық база
Жетістіктер
Біздің түлектер және жұмысқа орналасуы